Disclaimer

Wynke is een lifestyle coach, geen dokter of diëtist. Bezoek en/of overleg altijd met een arts of medisch specialist als je beslissingen neemt over je gezondheid. Wynke behoudt zich het recht voor de coaching te staken totdat er contact is geweest met een arts of medisch specialist. Niets op deze website en in Wynke’s coaching sessies of een van haar programma’s kan en mag gezien worden als medisch advies, een diagnose of een medische behandeling.

Het meedoen aan coachingsessies valt volledig onder het eigen risico van de klant. Wynke aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Coaching door Wynke is enkel bedoeld om te inspireren, te leren en te empoweren.

De inhoud van de website waaronder maar niet uitsluitend de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Wynke en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen zonder Wynke’s toestemming. 

De informatie op deze website kan te allen tijde onaangekondigd worden gewijzigd. Bezoekers van de website zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de website. Wynke is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik, of het zich baseren op de website en/of de inhoud daarvan, uit te sluiten.