Privacybeleid

Privacyverklaring

Ik vind jouw privacy belangrijk. Ik zal daarom jouw gegevens op een veilige manier gebruiken en verwerken volgende de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring leg ik je uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dat doe. Ook kun je hier lezen wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je vragen over je privacy? Neem contact met wynkehaanstra@gmail.com.

Wie ben ik

Wynke Lifestyle Coaching is een eenmanszaak gevestigd in Amsterdam onder KvK nummer 8258994. Ik ben de de verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens. 

Welke gegevens gebruik ik

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik die verwerk, hoe lang ik ze bewaar en welke juridische grondslag ik heb om dat te doen. 

Ik verwerk je naam, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten aan jou te kunnen leveren en de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. 

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. De Belastingdienst heeft mij wettelijk verplicht deze gegevens van jou 7 jaar te bewaren. 

Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Jouw rechten m.b.t. jouw gegevens: 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

1. Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.

2. Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

3. Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

4. Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde vorm.

5. Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naarwynkehaanstra@gmail.com. Ik behandel je verzoek zo snel mogelijk. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik je laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Wie ontvangen jouw gegevens

Ik ben de enige die jouw gegevens ontvangt. Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Ik verkoop jouw gegevens onder geen beding door aan derden. 

Wijzigingen in deze verklaring

Ik adviseer je deze privacyverklaring regelmatig te bekijken omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de manier waarop ik jouw gegevens gebruik, stuur dan een e-mail naar wynkehaanstra@gmail.com. Als je een klacht hebt kun je mij dat ook laten weten via bovenstaand e-mailadres. Daarnaast kun je natuurlijk altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.